Workshop

Voor de workshops werkt Fake vzw samen met eigen artiesten, zoals Uberdope, Brihang en NTREK.

Wat Uberdope betreft, dit trio heeft doorheen de jaren ervaring vergaard in het geven van workshops aan verschillende leeftijdscategorieën. De band weet dan ook perfect hoe een goede workshop moet worden voorbereid en is in staat het aanbod aan te passen aan de vraag.

In principe bieden zij twee soorten workshops aan:

- Workshop slam poetry
- Workshop rap

Grosso modo verlopen beide workshops volgens eenzelfde stramien. Eerst wordt door middel van een inleiding duidelijk gemaakt wat het onderwerp (slam poetry dan wel rap) precies inhoudt. Vervolgens wordt de taalgevoeligheid aangescherpt door middel van een aantal speelse oefeningen. Het uiteindelijke doel is dat er in groep een gedicht (of een rap) wordt gemaakt én voorgedragen (in het geval van rap kan er eventueel ook worden opgenomen in een professionele homestudio). Gedurende de hele workshop spelen de leden van Uberdope een begeleidende rol.

De workshops die worden aangeboden door Brihang & NTREK spitsen zich toe op hiphop als cultuur. Naast een inleiding in het ontstaan en de geschiedenis van hiphop wordt er gefocust op rap, het muziekgenre dat deel uitmaakt van deze beweging. De leerlingen krijgen meerbepaald inzicht in het schrijven van een raptekst en het totstandkomen van een volledig rapnummer. Het is de bedoeling dat de leerlingen niet enkel kennis vergaren over het onderwerp, maar ook dat ze uiteindelijk zelf de pen ter hand nemen en proberen iets te creëren. Een ander onderdeel van de hiphopbeweging is het DJ’en. Onder begeleiding van DJ SNS behoort een initiatie in deze discipline ook tot de mogelijkheden.

Het mag duidelijk zijn dat het in beide gevallen gaat om een inleiding in het desbetreffende vakgebied. Fake vzw probeert door de workshops de nieuwsgierigheid bij deelnemers op te wekken, de taalgevoeligheid aan te scherpen en het belang van (creativiteit met) taal in de verf te zetten.